Niniejsza polityka opisuje rodzaje informacji, które First Byte spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000174032 (zwany dalej jako „Spółka” lub „My”) może zbierać od Ciebie informacje podczas odwiedzania strony internetowej robot.wizlink.eu i innych witryn internetowych Spółki oraz witryn naszych podmiotów powiązanych (łącznie zwanych „Stronami Internetowymi”) oraz nasze praktyki gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania tych informacji.

Niniejsza polityka dotyczy informacji, które zbieramy:

 • na naszych Stronach Internetowych;
 • w wiadomościach e-mail, tekstach i innych wiadomościach elektronicznych między Tobą a naszymi Sitrynami Internetowymi;
 • podczas interakcji z naszymi reklamami i aplikacjami w witrynach i usługach stron trzecich, jeśli te aplikacje lub reklamy zawierają łącza do niniejszych zasad.

Nie dotyczy informacji zbieranych przez:

 • Nas w trybie offline lub w jakikolwiek inny sposób, w tym we wszystkich witrynach internetowych, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez Spółkę lub nasze podmioty powiązane; lub
 • jakąkolwiek stronę trzecią (w tym na przykład YouTube, Facebook, Twitter itp.), w tym za pośrednictwem dowolnej aplikacji lub treści (w tym reklam), które mogą zawierać linki do lub być dostępne z lub na Stronach Internetowych

Przeczytaj uważnie tę politykę prywatności, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące twoich informacji i sposobu, w jaki będziemy ich używać. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie korzystaj z naszych Stron Internetowych ani nie przekazuj informacji Spółce. Uzyskując dostęp do naszych Stron Internetowych lub korzystając z nich, wyrażasz zgodę na niniejszą politykę prywatności. Ta polityka prywatności może się od czasu do czasu zmieniać.

Prywatność dzieci

Nasze Strony Internetowe nie są skierowane do dzieci poniżej trzynastego roku życia i nie zbieramy świadomie informacji od dzieci poniżej trzynastego roku życia na naszych Stronach Internetowych. Jeśli dowiemy się, że nieumyślnie otrzymaliśmy informacje od użytkownika w wieku poniżej trzynastu lat, usuniemy je z naszych rejestrów.

Informacje, które zbieramy o Tobie i sposób w jaki je zbieramy

Gromadzimy kilka rodzajów informacji od użytkowników naszych Stron Internetowych oraz o nich, w tym informacje:

 • na podstawie których można Cię zidentyfikować, np. imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu („osobisty”);
 • które dotyczą czynności związanych z pracą, takich jak stanowisko lub służbowy adres e-mail;
 • o Twoim adresie internetowym i / lub połączeniu, sprzęcie, z którego korzystasz aby uzyskać dostęp do naszych Stron Internetowych i szczegółach użytkowania.

Gromadzimy te informacje:

 • bezpośrednio od Ciebie, gdy nam je przekazujesz;
 • automatycznie podczas poruszania się po Stronach Internetowych. Informacje zbierane automatycznie mogą obejmować szczegóły użytkowania, adresy IP i informacje zebrane za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i innych technologii śledzenia;
 • od osób trzecich, na przykład od naszych partnerów biznesowych.

Informacje, które nam przekazujesz

Informacje, które gromadzimy na naszych Stronach Internetowych lub za ich pośrednictwem, mogą obejmować:

 • zapisy i kopie Twojej korespondencji (w tym adresy e-mail), jeśli kontaktujesz się z nami;
 • Twoje odpowiedzi na ankiety, o wypełnienie których możemy Cię poprosić w celach badawczych;
 • Twoje zapytania wyszukiwania na Stronach Internetowych.

Wykorzystywanie przez reklamodawców zewnętrznych plików cookie i innych technologii śledzenia

Niektóre reklamy na Stronach Internetowych mogą być wyświetlane przez zewnętrznych reklamodawców, sieci reklamowe i serwery reklamowe. Te strony trzecie mogą używać plików cookie samodzielnie lub w połączeniu z innymi technologiami śledzenia do zbierania informacji o naszych użytkownikach. Może to obejmować informacje o zachowaniu użytkowników w tej i innych witrynach internetowych, aby wyświetlać im reklamy oparte na zainteresowaniach (behawioralne). Nie kontrolujemy technologii śledzenia tych stron trzecich ani sposobu ich wykorzystania. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ogłoszenia należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiedzialnym reklamodawcą.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje

Możemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o Tobie lub które nam przekazujesz, w tym wszelkie dane osobowe w celu:

 • przedstawienia naszych Stron Internetowe i ich zawartości;
 • dostarczenia informacji, produktów lub usług, o które prosi użytkownik;
 • jakikolwiek innym, który możemy opisać, poprzez przekazanie przez użytkownika informacji;
  ujawnienia informacji w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Ponadto możemy przekazywać informacje, które zbieramy na naszych Stronach Internetowych, do innych krajów, w których prowadzimy działalność, w tym w przypadku witryn internetowych dostępnych w Unii Europejskiej, do Stanów Zjednoczonych, ale będziemy to robić tylko w celach opisanych w niniejszym dokumencie.

Ujawnienie Twoich informacji

Możemy ujawniać zagregowane informacje o naszych użytkownikach oraz informacje, które nie identyfikują żadnej osoby, zgodnie z obowiązującym prawem.

Możemy ujawniać informacje, w tym dane osobowe, które zbieramy lub które przekazujesz zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności, w celach określonych powyżej:

 • naszym spółkom zależnym i innym podmiotom powiązanym: Eversis sp. z o.o., Optimatis Sp. z o.o.;
 • kupującemu lub innemu następcy w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości majątku Spółki lub naszych podmiotów powiązanych, zarówno w przypadku kontynuacji działalności, jak i upadłości likwidacji lub podobnym postępowaniu, w którym informacje przechowywane przez Spółkę o użytkownikach naszych Stron Internetowych należą do przenoszonych aktywów;
 • aby spełnić cel, w jakim je podajesz;
 • w jakimkolwiek innym celu ujawnionym przez nas, gdy przekazujesz informacje;
 • za Twoją zgodą.

Możemy również ujawniać Twoje dane, w tym dane osobowe, w celach określonych powyżej:

 • aby przestrzegać wszelkich nakazów sądowych, przepisów lub procedur prawnych, w tym odpowiadać na wszelkie żądania władz lub organów regulacyjnych;
 • jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Spółki, naszych podmiotów powiązanych, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

Wdrożyliśmy rozsądne, ale nie niezawodne, środki mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. Wszelkie przekazane dane osobowe mogą być zaszyfrowane przy użyciu technologii SSL lub innej technologii.

Jednak bezpieczeństwo Twoich danych zależy również od Ciebie. Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż podejmujemy rozsądne kroki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przesyłanych do naszych Stron Internetowych. Wszelkie przekazywanie informacji odbywa się na własne ryzyko. Nie odpowiadamy za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych w Stronach Internetowych.

Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Zgodnie z naszą polityką prywatności publikujemy na tej stronie wszelkie zmiany, które wprowadzamy w naszej polityce prywatności, z informacją, że polityka prywatności została zaktualizowana na odpowiedniej stronie głównej Strony Inernetowej.

Jak się z nami skontaktować i zaktualizować swoje dane

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub chcesz, abyśmy zaktualizowali informacje, które posiadamy o Tobie lub Twoich preferencjach, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: office@wizlink.eu.