Zapoznaj się z listą zmian w najnowszym wydaniu Wizlinka® 2.x, aby być na bieżąco z nowymi funkcjami i ulepszeniami. Jeśli planujesz migrować scenariusze z wersji 1.x do 2.x, pamiętaj, że konieczne będzie zainstalowanie najnowszej wersji Migratora, który zapewni pełną kompatybilność. Możesz pobrać Wizlink® Migration Tool, aby rozpocząć proces migracji.

Co się zmieniło?

2.5.2.13

 • Nowa funkcjonalność: tryb Debug oraz związana z nią nowa aktywność Breakpoint
 • Aktualizacja bibliotek Wizlink do wersji .NET 8
 • Nowe aktywności Excel: Get Worksheets (zwraca listę wszystkich arkuszy w pliku), Sort Worksheet (pozwala na sortowanie arkusza) i Filter Worksheet (pozwala na założenie filtra na arkuszu)
 • Aktywności Create Object from CSV i Create Object from JSON pozwalają na pobieranie danych bezpośrednio z pliku
 • Zmiana typu parametru Delay[s] w aktywności Append Text z Int32 na Double
 • Dodano możliwość wybrania poziomu logowania w Runtime
 • Dodano możliwość kopiowania treści błędu bezpośrednio z okna Error List
 • Nowe szablony projektu do tworzenia pluginów do wersji 2.x dostępne w dokumentacji

2.5.2.7

 • Nowa aktywność Get Open Workbooks zwracająca listę wszystkich otwartych arkuszy Excel
 • Nowa aktywność Attach Open Excel, służąca do przejęcia kontroli nad arkuszem Excel otwartym w inny sposób niż przez Wizlink
  (jako input należy podać ścieżkę do pliku, którą otrzymuje się po użyciu aktywności Get Open Workbooks)
 • Dodatkowa weryfikacja w aktywności Plugin – jeśli w folderze Plugins podmienimy plugin, pozostawiając tę samą nazwę, w logu pojawi się ostrzeżenie o zmianie pluginu w stosunku do oryginalnie zastosowanej w scenariuszu („The plugin’s checksum is not valid.”)

2.5.2.6

 • Aktualizacja Wizlink® Runtime

2.5.2.5

 • Możliwość wyboru local settings (windows lub US) w aktywnościach Get Value from Cell i Get Range
 • Zmiana aktywności Export Excel File to PDF (usunięcie możliwości eksportu pliku XPS)
 • Nowe aktywności windows Mouse Scroll, Mouse Down oraz Mouse Up

2.5.1.9

 • ⁠Nowa aktywność Export Excel File
 • Możliwość wyłączenia automatycznej aktualizacji driverów do przeglądarek
 • Przycisk Help na panelu głównym i bezpośredni dostęp do dokumentacji Wizlink®
 • Nowe aktywności do inicjalizacji tablic jedno i dwuwymiarowych Create Empty (2D) Array
 • Usunięcie z menu przycisku do konfiguracji połączenia z Bot Control Center i dodanie zakładki BCC  w Settings
 • Przywrócenie pobierania daty systemowej w formacie zgodnym z ustawieniami lokalnymi komputera 
 • Zmiany w hunterze webowym  – zapamiętywanie ostatniego url w ramach tej samej sesji Wizlink®

2.5.1.6

 • ⁠Pierwsza udostępniona na stronie wersja Wizlink® 2.x

Planujesz migrację scenariuszy z wersji 1.x do 2.x? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy w procesie migracji.
Skontaktuj się z nami już teraz!